top of page

OM SIKKER RÅDGIVNING

BEDST INKASSO

HVORDAN BEHANDLES DERES INKASSOSAGER HOS BEDST INKASSO


BEDST INKASSO starter med at oprette sagen til inkasso i vort system. Det hedder, at sagen journaliseres.

 
I den forbindelse kontrolleres debitors navn, adresse og telf. nummer, således at alle oplysninger på debitor er korrekte ved sagens start.

 
Herefter udsendes der 1. rykker med frivilligt forlig, hvor debitor meddeles en frist på 10 dage, jfr. reglerne i inkassoloven. - Renter beregnes efter rentelovens regler.

 
Såfremt debitor betaler inden de 10 dage, afregnes hovedstol, eventuelle tillagte gebyrer og påløbne renter til Dem. BEDST INKASSO modtager selv pålagt inkassosalær, som betales af debitor i forbindelse med sagens indgåelse.

 
Betaler debitor ikke inden de 10 dage, foretager BEDST INKASSO efterfølgende telefonisk rykker, idet dette er den bedste form for rykker, da der derved skabes personlig dialog med debitor.

 
Kan debitor ikke betale skylden på een gang, aftales der en afdragsordning, og debitor opfordres til at returnere det allerede fremsendte forlig.

 
Når forliget er modtaget fra debitor, følger BEDST INKASSO nøje afdragsordningens opfyldelse og afregner sagen til kreditor, straks når sidste afdrag er betalt.

 
Er der tale om store månedlige afdrag fra debitor, vil BEDST INKASSO løbende afregne a conto beløb til kreditor. - BEDST INKASSO beregner ikke honorar overfor Dem for at administrere afdragsordningen.

 
Betaler debitor fortsat ikke, og er debitor svær at opnå telefonisk forbindelse med, foretager BEDST INKASSO henvendelse på debitors bopæl. Dette for at opnå betaling fra debitor, enten betaling af hele skylden her og nu eller en afdragsordning. Fordelen ved at komme på bopælen er at se hvordan debitor bor, om der er styr på tingene, hvilke aktiver der findes på adressen og samtidig for at få en fornuftig dialog med debitor, så sagen undgår retslig behandling, med deraf påløbende omkostninger til Retten og Advokatforbindelse.

 
Såfremt debitor

 

  • ikke reagerer på henvendelser fra BEDST INKASSO,

  • nægter betaling af skylden, og

  • nægter at indgå en afdragsordning,

 
vil det være nødvendigt for BEDST INKASSO at afslutte sagen. Der opkræves i den forbindelse et salær.

 
Hvis debitor underskriver et frivilligt forlig i forbindelse med sagsbehandlingen hos BEDST INKASSO, kan BEDST INKASSO være behjælpelig med at overgive/give møde i fogedretten, såfremt De måtte ønske dette. - Denne fremgangsmåde kun såfremt debitor misligholder et indgået frivilligt forlig.

 
Såfremt sagen efter fogedretsmødet indgår/bliver betalt, modtager kreditor også her ved sagens afslutning hovedstol, rykkergebyrer og påløbne renter. - Betaler debitor ikke, vil BEDST INKASSO være nødsaget til at sende kreditor en regning på omkostninger ved fogedretmøde. Udgifter til Dem vil være på gebyr udlagt til Dommerkontoret for sagens behandling i fogedretten samt salær til BEDST INKASSO. En sag sendes dog aldrig i fogedretten, førend De har godkendt dette.

 
I fogedretten er der som bekendt mulighed for at foretage udlæg i effekter tilhørende debitor, således at De på en eller måde opnår sikkerhed for Deres tilgodehavende. - Her kommer så fordelen ved, at man forinden fogedretsmødet har været på debitors bopæl, og der måske set effekter som man i fogedretten kan forsøge at foretage udlæg i.

 
Såfremt debitor er afgået ved døden, erklæret konkurs eller er blevet begæret under rekonstruktion, sørger BEDST INKASSO for at Deres krav anmeldes, og følger nøje sagen.

 
Ved indsigelser fra debitor på det fremsatte krav, vil de skriftligt blive orienteret om indsigelser, lige som De selv skriftligtskal give svar tilbage om Deres stillingtagen hertil.

 
Denne sagsbehandling er årsagen til, at BEDST INKASSO opnår så høje inddrivelsesprocenter som tilfældet er. - Så derfor ring til BEDST INKASSO, når De skal have sager til inkasso.

 

KONTAKT

SIKKER RÅDGIVNING APS

v/ Finn Borre Andersen

ADRESSE SIKKER RÅDGIVNING APS

Bredgade 207, 7760 Hurup Thy

Email: finn.borre@mail.dk
Tel:  97 95 16 41

Mob:  30 45 07 12

Klik her for at finde os

Skriv til mig med for at høre nærmere hvordan jeg kan hjælpe dig - udfyld denne kontakt-formular og jeg vender tilbage til dig:

Succes! Beskeden er ankommet.

bottom of page