top of page

OM SIKKER RÅDGIVNING

FRIVILLIG AKKORD

Sikker Rådgivning hjælper dem hermed.

Frivillig akkord er en aftale mellem dig og dine kreditorer om, hvordan din gæld skal afvikles, og det giver dig derfor mulighed for at komme af med en stor gæld over en overskuelig årrække.

Ved frivillig akkord indgås aftalen uden indblanding fra offentlige myndigheder såsom fogedretten eller skifteretten. Aftalen går ud på, at din gæld nedskrives med en vis procentdel, så du kan se frem til at blive gældfri inden for en årrække, såfremt du overholder din del af aftalen.

Hvis de månedlige afdrag ikke overholdes, er kreditorerne ikke bundet af jeres aftale, og du skylder igen det oprindelige beløb minus det beløb der er betalt under en del af den frivillige akkord.

For at opnå en frivillig akkord skal din gæld være af en størrelse, så du ikke har mulighed for at betale den tilbage indenfor en overskuelig årrække. Derudover er det et krav, at du har en stabil indtægt, så du har mulighed for at overholde aftalen, der indgås med kreditorerne.

 

Sikker Rådgivning kan tilbyde dig den professionelle hjælp, du har brug for, når du skal forhandle frivillige akkorder. Vi kan hjælpe med at få det skyldige beløb så langt ned som muligt samtidig med, at vi sikrer, at det juridiske er i orden.

Du indestår dog altid selv for de eventuelle skattemæssige konsekvenser af akkorden.

Ved frivillig akkord modtager Sikker Rådgivning:

  • en fuldmagt fra dem til at rette henvendelse til kreditforer

  • en nøje specifikation af deres skyldie kreditor

  • eventuel dokumentation for de skyldige kreditorer

  • deres skattepapirer, det være sig årsopgørelse, skatteoplysning, forskudoplysning og lønsedler

  • eventuel lejekontrakt lejlighed

  • hustandens månedsbudget

 

Alle cirkulæreskrivelser der udsendes af Sikker Rådgivning i deres sag skal alle underskrives og godkendes af dem, idet de selv indestår for alle oplysninger som videregives til deres kreditorer.

Det arbejde som Sikker Rådgivning udfører for dem er kun almindelig korrespondance.

KONTAKT

SIKKER RÅDGIVNING APS

v/ Finn Borre Andersen

ADRESSE SIKKER RÅDGIVNING APS

Bredgade 207, 7760 Hurup Thy

Email: finn.borre@mail.dk
Tel:  97 95 16 41

Mob:  30 45 07 12

Klik her for at finde os

Skriv til mig med for at høre nærmere hvordan jeg kan hjælpe dig - udfyld denne kontakt-formular og jeg vender tilbage til dig:

Succes! Beskeden er ankommet.

bottom of page