top of page

OM SIKKER RÅDGIVNING

GÆLDSSANERING

Ansøgning om gældssanering:

Gældssanering er en ordning, som bevilliges gennem skifteretten, hvor din gæld bliver slettet eller nedskrevet til et beløb, du kan betale over en nærmere fastlagt periode.

Alm. vis er en gældssanering over 5 år. For folkepenionister dog kun 3 år. Er det en gæld i forbindelse med en konkurs, er perioden på ca. 3 år.

Din gæld nedskrives til et beløb, der beregnes ud fra din indtægt og din betalingsevne. Der etableres en månedlig afdragsordning, via skifteretten, over en fast årrække.

Det er fordelagtigt for dig at søge gældssanering, hvis du både har betragtelig gæld til det offentlige og til private kreditorer, da en gældssanering vil sidestille din gæld til det offentlige med dine øvrige kreditorer.

Bemærk at såfremt gælden til det offentlige skyldes børnepenge, d.v.s. at du ikke har betalt børnepenge i kortere eller længere perioder de sidste 5 år, så vil det være svært at få gældssanering.

En anden fælde kan være, at såfremt du betragtes som at have lukreret på SKAT de sidste 5 år inden ansøgning om gældssanering, d.v.s. stiftet systematisk gæld hertil, så vil det formentlig ej heller være mulig.

Herudover betragtes forbrugsgæld som en fælde og kan medføre nægtelse af gældssanering.

Der er dog en chance med forbrugsgæld, skattegæld og børnepenge, at såfremt der ikke de sidste 5 år er stiftet yderligere gæld, at skifteretten i så fald vil se formidlende på ansøgningen.

For at få gældssanering er det et krav, at du har en uoverskuelig gæld, som du ikke har mulighed for at betale. Det er dog vigtigt, at du har afdraget på din gæld, hvis du har haft mulighed for det. Derudover skal du have en stabil indtægt og afklarede økonomiske forhold.

Ved ansøgning om gældssanering, giver Sikker Rådgivning møde sammen med dem ved første møde i Skifteretten, d.v.s. det møde hvor din ansøgning behandles.

Sikker Rådgivning er tillige med på linjen under hele gældssaneringen såfremt der opstår tvivl- spørgsmål.

ADRESSE SIKKER RÅDGIVNING APS

Bredgade 207, 7760 Hurup Thy

Email: finn.borre@mail.dk
Tel:  97 95 16 41

Mob:  30 45 07 12

Klik her for at finde os

KONTAKT

SIKKER RÅDGIVNING APS

v/ Finn Borre Andersen

Skriv til mig med for at høre nærmere hvordan jeg kan hjælpe dig - udfyld denne kontakt-formular og jeg vender tilbage til dig:

Succes! Beskeden er ankommet.

bottom of page